Wijkteam

Home > Buytenwegh De Leyens > Wijkteam

Wijkteam

Het wijkteam werkt aan de kwaliteit van de woon- en leefomgeving. Het wijkteam bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeente, woningcorporaties, politie en welzijnsinstellingen.

 • Sabrina Verbarendse-Kortekaas, wijkregisseur

  Sabrina Verbarendse

  Bij mij kunt u terecht met vragen over het gemeentelijk beleid, het wijkplan, ideeën voor het verbeteren van de wijk en verder alle zaken die te maken hebben met de kwaliteit van de woon- en leefomgeving.

  Telefoon: 14 079

 • Yvonne van Wingerde, gebiedsbeheerder

  Yvonne van Wingerde

  Ik verbind voor Buytenwegh en De Leyens en Meerzicht (sociale) ontwikkelingen in de openbare ruimte. Ik werk hierbij nauw samen met de wijkregisseur en met de toezichthouder. Bewoners en partners in de wijk kunnen bij mij terecht voor vragen, suggesties en ideeën over de openbare ruimte. Wanneer ik u zelf niet kan helpen, kan ik u doorverwijzen naar één van mijn collega's binnen de gemeente of naar andere leden van het wijkteam. Ik ben bereikbaar via het contactformulier of telefoonnummer 14 079.

 • Jack van Winden, toezichthouder Meerzicht en Buytenwegh De Leyens

  Jack van Winden

  Ik ben verantwoordelijk voor het dagelijks beheer en onderhoud van de openbare ruimte in de wijken Buytenwegh De Leyens en Meerzicht. Heeft u vragen of opmerkingen over de openbare ruimte, dan kunt u contact met mij opnemen via het contactformulier of telefoonnummer 14 079.

 • Debby Vis, projectmanager/contractmanager

  Debby Vis

  Ik ben verantwoordelijk voor het integraal onderhoud voor de wijken Meerzicht, Buytenwegh en De Leyens, Rokkeveen en Oosterheem.

 • Wijkagenten

  Rob Doorneveld en Gijsbert Verhoeff

  Bij de wijkagenten kunt u terecht voor meldingen en informatie over openbare orde en veiligheid.
  Meer over de wijkagenten in Buytenwegh De Leyens

 • Handhavers

  In elke wijk in Zoetermeer zijn handhavers actief. U herkent ze aan speciale uniformen. De handhavers houden toezicht in de wijk, zowel op het gebied van veiligheid als op vervuiling. Er wordt o.a. gelet op hondenoverlast, fout geparkeerde voertuigen en naleving van verleende vergunningen. Als Buitengewoon Opsporings Ambtenaren (BOA's) in dienst van de gemeente Zoetermeer zijn zij bevoegd om bekeuringen uit te schrijven. Klachten die bij de gemeente binnenkomen worden door de handhavers afgehandeld. Meldingen kunt u online doen via de MijnGemeente app.
  Meer over handhaving in Zoetermeer

 • Kam Yin Klop, gebiedsconsulent Vidomes

  Kam Yin Klop

  Hallo, ik ben Kam Yin Klop. Ik ben gebiedsconsulent bij woningcorporatie Vidomes, en vooral actief in Zoetermeer. Zoetermeer is voor Vidomes de grootste gemeente.

  Lees meer
 • Jacqueline Gravesteijn, buurtverbinder Gro-up Buurtwerk

  Jacqueline Gravesteijn

  De buurtverbinder legt nieuwe verbindingen in de wijk tussen bewoners onderling en tussen bewoners, partijen en organisaties. De buurtverbinder ondersteunt daarnaast ook bewoners(groepen) bij het opzetten van nieuwe projecten die de wijk socialer, leuker, schoner of veiliger maken. Heeft u een goed idee voor de wijk? Neem dan contact op met de buurtverbinder!

  Contact: telefoon 06-82083172 en e-mail jacqueline.gravesteijn@gro-up.nl.

 • Milou van Loenen en Natalia Sadinska, sociaal cultureel werkers van inZet Buytenwegh en De Leyens

  Wij zijn sociaal cultureel werkers en werken bij Stichting Piëzo in de wijk Buytenwegh en De Leyens voor inZet. Meedoen en actief zijn in uw eigen wijk, sociaal contact, jezelf ontwikkelen; belangrijke elementen voor een mooi en zinvol leven. Wij helpen u om aan te sluiten bij uw mogelijkheden en talenten, zodat u actief mee kan doen en u (wie weet ook als vrijwilliger) verder kunt ontwikkelen. In de inZet inlooplocatie zijn activiteiten, cursussen, stageplekken en vrijwilligerswerk voor alle wijkbewoners, voor elk wat wils!

  Heeft u ideeën of wilt u een keer kijkje nemen? Bel 079-888 7474, kijk op www.inzet-indewijk.nl of loop binnen! Het adres is Cesar Franckrode 64.

 • Stephanie, Meerpunt

  Stepanie

  Ik ben Stephanie en samen met mijn collega's Ineke en Susanne werkzaam bij het Meerpunt inlooppunt (CJG Zoetermeer). Hier kan iedere ouder/opvoeder terecht met alle vragen rondom het opvoeden, opgroeien en ouderschap. Ook voor vragen over relatieproblemen, scheiden of gescheiden zijn kunt u bij mij terecht. Ik bied een luisterend oor en geef gratis informatie en advies, zonder dat u uw naam of de naam van uw kind(eren) hoeft te vertellen. Ik denk graag met u mee in wat u als ouder of wat uw gezin nodig heeft.

  Lees meer
 • Linda Spanjersberg, zorgmanager Stichting Middin

  Linda Spanjersberg

  Ik ben Linda Spanjersberg en ik ben werkzaam als zorgmanager voor Stichting Middin, onder andere op twee woonlocaties aan de Leopoldhove. Middin biedt ondersteuning op maat in de provincie Zuid-Holland. Tijdelijk of voor langere tijd. Voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, niet-aangeboren hersenletsel of ouderdomsaandoeningen. Aan huis, in de wijk, in activiteitencentra en op woonlocaties.

  Voor informatie of vragen verwijs ik u graag door naar www.middin.nl of ons algemene telefoonnummer 070-322 2246.

 • Jeanine Pelle, wijkcoach Kwadraad

  Jeanine Pelle

  Als wijkcoach van de wijken Buytenwegh en de Leyens  ben ik het eerste meldpunt waar zorgen gemeld mogen worden over mensen die zelf niet de stap kunnen maken om contact op te nemen met de hulpverlening. Bij deze mensen ga ik op huisbezoek of spreek ergens anders af om de problemen samen met de cliënt aan te pakken of doorverwijzen naar gepaste hulpverlening.

  Lees meer

Contact

Telefoon: 14 079

Iets melden

Sneller meldingen doen via app

Iets verloren of gevonden

www.zoetermeer.nl/verloren-gevonden

Kies een wijk:

Wijk
Wijken in Zoetermeer (imagemap) Oosterheem Bedrijventerreinen Rokkeveen Meerzicht Driemanspolder Dorp Buitengebied Buytenwegh - De Leyens Centrum Palenstein Noordhove Seghwaert