Wijkteam

Home > Buytenwegh De Leyens > Wijkteam

Wijkteam

Het wijkteam werkt aan de kwaliteit van de woon- en leefomgeving. Het wijkteam bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeente, woningcorporaties, politie en welzijnsinstellingen.

 • Sabrina Verbarendse-Kortekaas, wijkregisseur

  Sabrina Verbarendse

  Bij mij kunt u terecht met vragen over het gemeentelijk beleid, het wijkplan, ideeën voor het verbeteren van de wijk en verder alle zaken die te maken hebben met de kwaliteit van de woon- en leefomgeving.

  Telefoon: 14 079

 • Yvonne van Wingerde, gebiedsbeheerder

  Yvonne van Wingerde

  Ik verbind voor Buytenwegh en De Leyens en Meerzicht (sociale) ontwikkelingen in de openbare ruimte. Ik werk hierbij nauw samen met de wijkregisseur en met de toezichthouder. Bewoners en partners in de wijk kunnen bij mij terecht voor vragen, suggesties en ideeën over de openbare ruimte. Wanneer ik u zelf niet kan helpen, kan ik u doorverwijzen naar één van mijn collega's binnen de gemeente of naar andere leden van het wijkteam. Ik ben bereikbaar via het contactformulier of telefoonnummer 14 079.

 • Jack van Winden, toezichthouder Meerzicht en Buytenwegh De Leyens

  Jack van Winden

  Ik ben verantwoordelijk voor het dagelijks beheer en onderhoud van de openbare ruimte in de wijken Buytenwegh De Leyens en Meerzicht. Heeft u vragen of opmerkingen over de openbare ruimte, dan kunt u contact met mij opnemen via het contactformulier of telefoonnummer 14 079.

 • Gebiedsconsulenten Vidomes

  Inge van Oosten en Kam Yin Klop

  Hallo, wij zijn Inge van Oosten en Kam Yin Klop! Wij zijn gebiedsconsulenten bij woningcorporatie Vidomes, en zijn vooral actief in Zoetermeer. Zoetermeer is voor Vidomes de grootste gemeente.

  Lees meer
 • Debby Vis, projectmanager/contractmanager

  Debby Vis

  Ik ben verantwoordelijk voor het integraal onderhoud voor de wijken Meerzicht, Buytenwegh en De Leyens, Rokkeveen en Oosterheem.

 • Handhavers

  In elke wijk in Zoetermeer zijn handhavers actief. U herkent ze aan speciale uniformen. De handhavers houden toezicht in de wijk, zowel op het gebied van veiligheid als op vervuiling. Er wordt o.a. gelet op hondenoverlast, fout geparkeerde voertuigen en naleving van verleende vergunningen. Als Buitengewoon Opsporings Ambtenaren (BOA's) in dienst van de gemeente Zoetermeer zijn zij bevoegd om bekeuringen uit te schrijven. Klachten die bij de gemeente binnenkomen worden door de handhavers afgehandeld. Meldingen kunt u online doen via de MijnGemeente app.
  Meer over handhaving in Zoetermeer

 • Wijkagenten

  Bij de wijkagenten kunt u terecht voor meldingen en informatie over openbare orde en veiligheid.
  Meer over de wijkagenten in Buytenwegh De Leyens

 • Milou van Loenen en Natalia Sadinska, sociaal cultureel werkers van inZet Buytenwegh en De Leyens

  Wij zijn sociaal cultureel werkers en werken bij Stichting Piëzo in de wijk Buytenwegh en De Leyens voor inZet. Meedoen en actief zijn in uw eigen wijk, sociaal contact, jezelf ontwikkelen; belangrijke elementen voor een mooi en zinvol leven. Wij helpen u om aan te sluiten bij uw mogelijkheden en talenten, zodat u actief mee kan doen en u (wie weet ook als vrijwilliger) verder kunt ontwikkelen. In de inZet inlooplocatie zijn activiteiten, cursussen, stageplekken en vrijwilligerswerk voor alle wijkbewoners, voor elk wat wils!

  Heeft u ideeën of wilt u een keer kijkje nemen? Bel 079-888 7474, kijk op www.inzet-indewijk.nl of loop binnen! Het adres is Cesar Franckrode 64.

 • Stephanie, Meerpunt

  Stepanie

  Ik ben Stephanie en samen met mijn collega's Ineke en Susanne werkzaam bij het Meerpunt inlooppunt (CJG Zoetermeer). Hier kan iedere ouder/opvoeder terecht met alle vragen rondom het opvoeden, opgroeien en ouderschap. Ook voor vragen over relatieproblemen, scheiden of gescheiden zijn kunt u bij mij terecht. Ik bied een luisterend oor en geef gratis informatie en advies, zonder dat u uw naam of de naam van uw kind(eren) hoeft te vertellen. Ik denk graag met u mee in wat u als ouder of wat uw gezin nodig heeft.

  Lees meer
 • Johan Roest, buurtpastor bij Halte 2717

  Johan Roest

  Inloop op dinsdag, woensdag en donderdag (zie www.Halte2717.nl).

  Halte 2717 wil een pleisterplaats zijn voor iedereen uit de wijk. Mensen zijn van harte welkom voor gesprek en ontmoeting of juist stilte. Een ieder kan met zijn vragen en problemen terecht en vindt een luisterend oor.

  Lees meer
 • Samira Elmahi, ambulant begeleider Wmo maatwerk

  Samira Elmahi

  Wmo Maatwerk is een van de organisaties binnen inZet Zoetermeer. Wij zijn het Wmo-bedrijf van Ipse de Bruggen. We zijn specialist in het ondersteunen van mensen die door verschillende omstandigheden de grip op hun eigen leven kwijt zijn. Wij bieden ondersteuning op verschillende manieren: individueel en/of in groepsverband in de vorm van dagbesteding.

  Lees meer
 • Iris Lindner en Myriam Houben, cliëntondersteuners MEE

  foto cliëntondersteuner

  Wij, Myriam Houben en Iris Lindner zijn cliëntondersteuners in de wijk Buytenwegh en De Leyens. Soms zijn er momenten in het leven waarop het allemaal niet zo lekker loopt. Dan is het goed om te weten dat u bij MEE terecht kunt. MEE is dé expert voor mensen met een beperking en hun omgeving.

  Lees meer
 • Simone Wijga Sociaal Makelaar Palet Welzijn

  Simone Wijga

  Mijn naam is Simone Wijga en ben werkzaam als Sociaal Makelaar bij Palet Welzijn in de wijken Buytenwegh en De Leyens. Voor vragen over activiteiten en een zinvolle dagbesteding kunt u bij mij terecht. Daarnaast coördineer ik een aantal activiteiten voor senioren in bovengenoemde wijken.

  Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag en donderdag.

  Telefoonnummer: 088-023 4243. E-mail: s.wijga@paletwelzijn.nl

 • Linda Spanjersberg, zorgmanager Stichting Middin

  Linda Spanjersberg

  Ik ben Linda Spanjersberg en ik ben werkzaam als zorgmanager voor Stichting Middin, onder andere op twee woonlocaties aan de Leopoldhove. Middin biedt ondersteuning op maat in de provincie Zuid-Holland. Tijdelijk of voor langere tijd. Voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, niet-aangeboren hersenletsel of ouderdomsaandoeningen. Aan huis, in de wijk, in activiteitencentra en op woonlocaties.

  Voor informatie of vragen verwijs ik u graag door naar www.middin.nl of ons algemene telefoonnummer 070-322 2246.

 • Sabine Wendling, ouderenadviseur bij InZet

  Sabine Wendling

  Als ouderenadviseur ben ik er voor de zelfstandig wonende senioren en hun naasten. U kunt bij mij terecht voor vragen, ondersteuning en advies op het gebied van wonen, hulp, zorg, welzijn en administratie. Ik kan u ook helpen bij het voorbereiden van een gesprek met bijvoorbeeld de gemeente of bij het aanvragen van een hulpmiddel of voorziening.

  Lees meer
 • Samenlevingsopbouw Buurtwerk

  Vergroot afbeelding: Team samenlevingsopbouw Zoetermeer

  Sinds mei 2020 is bij Buurtwerk Zoetermeer het team Samenlevingsopbouw van start gegaan. Dit team bestaat uit 3 buurtverbinders, te weten: Anya van Hees, Shakeji Jermias en Leila Paixao.

  Lees meer
 • Jeanine Pelle, wijkcoach Kwadraad

  Jeanine Pelle

  Als wijkcoach van de wijken Buytenwegh en de Leyens  ben ik het eerste meldpunt waar zorgen gemeld mogen worden over mensen die zelf niet de stap kunnen maken om contact op te nemen met de hulpverlening. Bij deze mensen ga ik op huisbezoek of spreek ergens anders af om de problemen samen met de cliënt aan te pakken of doorverwijzen naar gepaste hulpverlening.

  Lees meer
 • Wicorel Koning, coördinator mantelzorg bij inZet

  Vergroot afbeelding: Wicorel Koning

  Mijn naam is Wícorel Koning en ik ben coördinator mantelzorg bij inZet. Ik ben er voor iedereen met vragen rondom het zorgen voor iemand die (langdurig) ziek of gehandicapt is. Vragen over bijvoorbeeld: voorzieningen, financiën, hulp thuis, hulp door een vrijwilliger maar ook over de balans met jezelf: hoe je de zorg combineert met werk, het gezin of andere verplichtingen zonder een burn-out te krijgen. Ik ben op werkdagen te bereiken via telefoonnummer 088-023 4223 en via e-mail w.koning@inzet-indewijk.nl.

Contact

Telefoon: 14 079

Iets melden

Sneller meldingen doen via app

Iets verloren of gevonden

www.zoetermeer.nl/verloren-gevonden

Kies een wijk:

Wijk
Wijken in Zoetermeer (imagemap) Oosterheem Bedrijventerreinen Rokkeveen Meerzicht Driemanspolder Dorp Buitengebied Buytenwegh - De Leyens Centrum Palenstein Noordhove Seghwaert