Wijkagenten

Home > Buytenwegh De Leyens > Wijkagenten

Wijkagenten

Voor meldingen en informatie over openbare orde en veiligheid

Wie zijn uw wijkagenten?

  • Randolf Ancher, wijkagent Buytenwegh
  • Annika Jansen, wijkagent Buytenwegh
  • Ben Boomgaard, wijkagent De Leyens
  • Rob Doorneveld, wijkagent De Leyens

Contact

Via telefoonnummer 0900-8844 of het contactformulier op www.politie.nl.

Spreekuur

Vanwege de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus is er op dit moment geen spreekuur.

Waarvoor kunt u niet terecht bij de wijkagent

U kunt bij de wijkagenten geen aangifte doen van een strafbaar feit. Hiervoor kunt u terecht bij het politiebureau aan het Wegstapelplein.

Voor een aantal strafbare feiten kunt u ook online aangifte doen. Kijk voor een verdere uitleg op www.politie.nl.

Wijk en Agent Samen (WAS)

De wijkagenten doen mee aan het project Wijk en Agent Samen, oftewel WAS-Buytenwegh en WAS-De Leyens. WAS is een initiatief van politie Haaglanden en de bewoners van Buytenwegh en De Leyens om samen de leefbaarheid in de wijk te verbeteren.

Contact

Telefoon: 14 079

Iets melden

Sneller meldingen doen via app

Iets verloren of gevonden

www.zoetermeer.nl/verloren-gevonden

Kies een wijk:

Wijk
Wijken in Zoetermeer (imagemap) Oosterheem Bedrijventerreinen Rokkeveen Meerzicht Driemanspolder Dorp Buitengebied Buytenwegh - De Leyens Centrum Palenstein Noordhove Seghwaert