Natuurvriendelijke oevers in Meerzicht en Buytenwegh

Home > Buytenwegh De Leyens > Nieuws Buytenwegh De Leyens > Natuurvriendelijke oevers in Meerzicht en Buytenwegh

Natuurvriendelijke oevers in Meerzicht en Buytenwegh

RSS

Rond 15 augustus 2022 start de gemeente samen met het hoogheemraadschap van Rijnland met de aanleg van 3 kilometer lange natuurvriendelijke oevers. Ze worden aangelegd in het Westerpark, Zalkerbos, Zonneberg en in het Buytenpark in Buytenwegh.

Wat zijn natuurvriendelijke oevers?

Natuurvriendelijke oevers zijn natuurlijk ingerichte oevers met bloeiende planten waarin verschillende (water)dieren een plekje kunnen vinden. De oevers hebben een geleidelijke overgang van water naar land, die planten en dieren meer ruimte geven. Dit levert een belangrijke bijdrage aan de verbetering van de ecologische waterkwaliteit, voor een deel vanwege de zuiverende werking van waterplanten. In Zoetermeer zijn op andere plaatsen al natuurvriendelijke oevers aangelegd.

Wat merken inwoners ervan?

Inwoners zullen weinig overlast ervaren van de aanleg. Soms zullen fiets- en wandelpaden tijdelijk afgesloten zijn, maar dat wordt op tijd aangegeven en waar nodig is er een alternatieve route voor wandelaars en fietsers. Bewoners die vlakbij de aan te leggen natuurvriendelijke oevers wonen, ontvangen half augustus ook een informatiebrief van de aannemer over de planning van de werkzaamheden.

Informatie

Wilt u meer weten over de natuurvriendelijke oevers? Kijk dan op de website van Ons Blauwe Goud. Op deze website vindt u ook andere informatie over de maatregelen die de gemeente samen met Rijnland neemt om de waterkwaliteit in de stad te verbeteren. 

Contact

Telefoon: 14 079

Iets melden

Sneller meldingen doen via app

Iets verloren of gevonden

www.zoetermeer.nl/verloren-gevonden

Kies een wijk:

Wijk
Wijken in Zoetermeer (imagemap) Oosterheem Bedrijventerreinen Rokkeveen Meerzicht Driemanspolder Dorp Buitengebied Buytenwegh - De Leyens Centrum Palenstein Noordhove Seghwaert